ประชาสัมพันธ์

Postdoc

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึ

Postdoc

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00น.-16:00น.

Meeting Agenda : Fruita Fa