ติดต่อเรา

โทรศัพท์

02-109-5432 - 841

E-mail

pmu.b@nxpo.or.th

ที่อยู่

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330