มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)

บพค. ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)" ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 รองผู้อำนวยการ บพค. ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ และ ผศ.ดร.ปริปก พิศสุวรรณ นักวิเคราะห์โครงการ และทีมสื่อสาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)” โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล ผู้อำนวยการ สกสว. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. และ คุณกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและวิจัย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันเสวนา สร้างการรับรู้และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการสร้างโอกาสการจับคู่และต่อยอดธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างเจ้าของผลงานวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ ที่จะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมในเรื่อง การเกษตรและอาหารมูลค่าสูง การแพทย์และสุขภาพ และอุตสาหกรรม Net Zero เพื่อเป้าหมายให้ประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และหลุดพ้นจากหลุมพรางรายได้ปานกลางต่อไป

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 

🔗  https://www.pmu-hr.or.th/8390/