วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (THAILAND ACADEMY OF SCIENCES : TAS)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ธัชวิทย์" วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (THAILAND ACADEMY OF SCIENCES : TAS) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

🏫 “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (THAILAND ACADEMY OF SCIENCES : TAS) และโอกาสของหลักสูตรในการตอบสนองความต้องการของอุปสงค์ประเทศ

🗓️ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น.
📌 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
🔴 และผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM MEETING
ID : 942 9401 3870 PASSCODE : 142356

วิทยากร โดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
🔗 https://forms.gle/EQqhqC2qjYFq9M49A

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 

🔗  https://www.pmu-hr.or.th/8099/