โครงการการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ 2565

เริ่มแล้วพรุ่งนี้ !!!!!

พบกับ กิจกรรมการนำเสนองานวิจัยขั้นแนวหน้าที่เป็นโจทย์จากอุตสาหกรรม ในสาขาต่าง ๆ

กิจกรรม role play การพัฒนาทักษะ interpersonal skill

กิจกรรมการล่าหาทุนจากต่างประเทศ โดยผู้ประสานทุนจาก Euraxess

และการแข่งขันการนำเสนอเพื่อหา PMU-B Best Pitching Award

ในงาน....​การปฐมนิเทศ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง

(National Postdoctoral/ Postgraduate System of Thailand) ประจำปีงบประมาณ 2565

.

📅 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2566

📌ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนทุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 

🔗  https://www.pmu-hr.or.th/6168/