ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม Postdoc Thailand 2565

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม

การปฐมนิเทศและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการการพัฒนากลไกการสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง

(National Postdoctoral/ Postgraduate System of Thailand) ประจําปีประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

รูปภาพเพิ่มเติม